De zomer is voorbij, de oogst wordt binnen gehaald en de bomen laten hun bladeren vallen. Bij Do-In Yoga heeft het seizoen herfst een koppeling met het element Metaal en de organen die longen en dikke darm. De energetische beweging van Metaal is naar binnen trekken en dat zie je ook in de herfst gebeuren, de natuur trekt zich terug.

Bij het element Metaal gaat het om de energie-uitwisseling met de omgeving/buitenwereld. Het innemen van levensenergie (Ki) via je longen en het afvoeren van stoffen die je niet langer nodig hebt via je dikke darm. In de oosterse geneeskunst zijn de longen en dikke darm partners, ze werken nauw samen. De longen zorgen voor zuurstof/vitaliteit in je lichaam. De dikke darm assisteert de longen en helpt bij het verwerken van voedsel. Wanneer men emoties niet uit of onderdrukt, kan de dikke darm zich moeilijk ontspannen, dit uit zich in o.a. constipatie, koude handen en voeten of te veel warmte naar je hoofd. De energie stroomt niet lekker door het hele lichaam.

Als de longenergie uit balans is, voelt men zich vaak depressief, verlies van vitaliteit, zwaar hoofd, vaak zuchten en de neiging hebben om zich af te willen zonderen. Wanneer de dikke darmenergie uit balans is, verliest men snel de motivatie, geen zin om te bewegen en hierdoor minder inname en afvoer energieën. Als dit langer aanhoudt zie je vaak infecties keel of neus, koude onderbuik en huidproblemen.

“Wist je dat je ademhaling nauw verbonden is met hoe je je voelt?”. De longmeridiaan (energiebaan van de longenergie) eindigt op het topje van je duim. Als je je vuisten balt, bijvoorbeeld als je boos bent, zet je je levensenergie vast. En als je je handen soepel en open houdt, kun je gemakkelijker ademen en voel je je vrijer.

De meridianen in beeld

"Waar bevinden zich de meridanen long en dikke darm?" Op de onderstaande plaatjes krijg je een beeld en ze zich bevinden (zowel aan de linker- als rechterzijde van je lichaam). Het zijn dus energische banen in je lichaam en deze worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij accupuntuur of shiatsu.

longmeridiaan 2                                 dikke darm meridiaan 2

            Longmeridiaan                                                                                       Dikke darmmeridaan                        

De herfst is een geschikte tijd om innerlijk bezig te zijn. Met je longen neem je het leven in en met je dikke darm laat je los of voer je af wat niet meer nodig is. Deze twee bewegingen (loslaten en binnenhalen) werken nauw met elkaar samen. Het loslaten, maakt ruimte voor iets nieuws. ‘Loslaten’ is een term die je tegenwoordig wel vaker hoort, alleen makkelijker gezegd dan gedaan…

Hoe kan het element Metaal je ondersteunen?

De meridianen hebben niet alleen fysiek invloed, maar ook op emotioneel gebied en gedrag. Een aantal kenmerken van het element metaal: verdriet, depressie, grenzen stellen, eigen verantwoording nemen, communicatie en vertrouwen.

Iedereen heeft in zijn leven te maken met verdriet. Het niet kunnen uiten of niet loslaten van verdriet, laat zien dat de longenergie uit balans is. Mensen met een gezonde longenergie kunnen veranderingen bevatten en het verlies eerder een plekje geven. De dikke darmenergie kan je helpen om afstand te doen van oude gedragspatronen.

“Wat kun je nu zelf doen om mee te bewegen met dit seizoen?”:
• Kies bewust: maak onderscheid wat is nuttig voor je en wat niet, maak keuzes en een afspraak met jezelf;
• Doe ademhalingsoefeningen, lekker uitrekken, gapen of maak een heerlijke frisse herfstwandeling;
• Ruim op: ruim een kamer of een kast op en doe de spullen die niet meer van nut zijn weg;
• Drink gemberthee om de kou te verdrijven of muntthee om te verkoelen als er teveel hitte is (gele snot, koorts of hoofdpijn);
• Doe yoga oefeningen die effect hebben op de long- en dikke darmenergie;
• Meditaties gericht op loslaten, bijvoorbeeld met de chin mudra.

Chin mudra

chin mudra

Een mudra is een symbolische houding van de handen, die effect heeft op je energie of stemming. Eén van de bekendste houding is de chin mudra, die zie je regelmatig bij Boeddha beelden. Het topje van de duim raakt het topje van de wijsvinger. Zo verbindt je de energie van de long en dikke darm. Deze mudra stimuleert het innemen van wat je nodig hebt en het loslaten wat je niet meer nodig hebt. Mentaal gezien brengt deze mudra je meer in het “nu”.

Mediteren met chin mudra:
Ga zitten in kleermakerszit of een andere zithouding die voor jou prettig is. Leg je handen op je benen met je handpalmen omhoog. Zet je topje van je wijsvinger op het topje van je duim. Laat de rest van je handen ontspannen en sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling in je buik. En wellicht kun je merken dat je makkelijker in je onderbuik kunt ademen. Neem minstens vijf minuten de tijd voor deze meditatie (zet hiervoor eventueel een timer).

Top